Tjuvholmen F8 sør

Oppstart: 2013

Ferdigstilt: 2014

Oppdragsgiver: Tjuvholmen Utvikling AS

Kontraktsverdi: NOK 30 mill.

 

Skaaret Landskap har utført alt utomhusarbeid på Tjuvholmens ytre øy. F8 sør en av kontraktene som omfatter den ytterste (sydligste) delen av øya, inkludert blant annet Kavringen brygge. Arbeidene har bestått i omfattende naturstein-, mur- og trearbeider. Vi har bygget bryggeanlegg, tilførsel for lys- og gassinstallasjoner, utendørs belysning, trapper, rekkverk og kaifronter. Det er brukt mye stål og betong i kanter, forstøtning og møblering. Vi har også gjort mye grøntarbeider på bakkeplan og dessuten en del takhager.

Arbeidene har stilt store krav til koordinering med de øvrige entreprisene ettersom alle utomhusarbeider er ferdigstilt samtidig med bygg.

Print Friendly, PDF & Email