Sundvolden Hotel

Oppstart: 2010

Ferdigstilt: 2011

Oppdragsgiver: Sundvolden Eiendom

Kontraktsverdi: NOK 11,4 mill.

 

Da Sundvolden Hotell i ved Tyrifjorden skulle bygge nytt parkanlegg ble Skaaret Landskap engasjert som entreprenør. Sentralt i arbeidene på Sundvolden var tunet som skulle fungere som et innbydende bindeledd mellom bygningene. Tunet skulle tilpasses de naturgitte omgivelsene, blant annet med utstrakt bruk av lokal Ringeriksstein i tørrmurer og lokale vekster som beplantning.

Parkanlegget ble tildelt Hole kommunes byggeskikkspris i 2014 med begrunnelsen: «Anlegget er en pryd for Holebygda, og et godt forbilde når det gjelder etablering av hager».

 

Print Friendly, PDF & Email