Schandorffs plass/ Akersgaten

Oppstart: 2008

Ferdigstilt: 2009

Oppdragsgiver: Høegh eiendom AS

Kontraktsverdi: NOK 10,4 mill.

Schandorffs plass ble opprettet som et vilkår for Høegh eiendoms utbygging i Akersgata, og utgjør i dag bindeleddet mellom Akersgata, Trefoldighetskirken og det Deichmanske bibliotek. Plassen er universelt utformet og fungerer som en rampe som leder fotgjengere trinnløst fra Akersgata til Fredensborgveien.

Print Friendly, PDF & Email