Privateiendom Asker

Oppstart: 2013

Ferdigstilt: 2015

Oppdragsgiver ga Skaaret Landskap ansvaret med å oppgradere utvendige bruksarealer og hageanlegg på sin historiske eiendom i Asker, og under byggeperioden har det vært betydelige grunn-, stein-, tre- og beplantningsarbeider. Oppdragsgiver har hatt stort fokus på kvalitet i alle detaljer og vi har blant annet utført grunnarbeider, omfattende mur- forblending og belegningsarbeider med naturstein, snekkerarbeider og spesialbeplantning.

Print Friendly, PDF & Email