Kunsthøyskolen

Oppdragsgiver: Bundebygg

Kontraktsverdi: 4,3 mill

Oppstart: 2009

Ferdigstilt: 2010

På Kunsthøyskolen i Oslo har Skaaret Landskap vært engasjert for å rehabilitere deler av uteområdet på campus. Arbeidene har blant annet innebefattet steinsetting, trapper, murer, beplantning og pleie av eksisterende trær og plantefelt.

Print Friendly, PDF & Email