Kjørbokollen vest

Oppstart:2011

Ferdigstilt: 2012

Oppdragsgiver: Arne Olav Lund

Kontraktsverdi: NOK 9,2 mill.

 

På Kjørbokollen i Sandvika har Skaaret Landskap gjort landskapsarbeider i forbindelse med et boliguviklingsprosjekt i regi av Selvaagbygg. Vi har blant annet bygget tørrmurer i granitt, gjort beplantingsarbeider, lagt belegningsstein og andre steinarbeider. Vi har utført terrengarrondering, bygget lekeplass, foretatt betong- og veiarbeider mm.

Print Friendly, PDF & Email