Heggedal stasjon

Oppstart: 2015

Ferdigstilt: 2015

Oppdragsgiver: Implenia

Kontraktsverdi: NOK 6.500.000,-

 

Heggedal er et av Askers fem tettsteder og er et viktig utbyggingsområde i årene fremover. Skaaret Landskap har vært engasjert i forbindelse med nye Heggedal stasjon, og veisystemet rundt den nye stasjonen. Vi har blant annet utført arbeider med kantstein og brostein og beplantning. I tillegg har vi gjort en omfattende forblending av en mur på mer enn 1000 m2.

Print Friendly, PDF & Email