Haugen skole

Oppdragsgiver: Asker Entreprenør AS

Kontraktsverdi: 5 mill

Oppstart: 2016

Avslutning: 2017

Prosjektet på Haugen skole har omfattet en fullstendig rehabilitering av både skolebygninger og uteoppholdsarealer for å møte dagens standard og krav til en moderne skole. Skaaret Landskaps arbeider har blant annet omfattet komplette grunnarbeider for nytt skolebygg og utomhusarealer, legging av stein og asfalt, trapper, murer og håndløpere, lekearealer og parkarealer.

Print Friendly, PDF & Email