Hakadal kirkegård

Oppdragsgiver: Nittedal kirkelige fellesråd

Kontraktssum: 10 mill

Oppstart: 2016

Ferdigstilt: 2017

Skaaret Landskap har utført arbeidene med utvidelsen av kirkegården i Hakadal. Arbeidene har bestått i å omforme areal som tidligere var delvis skog, dyrket mark og grusparkering til ny fungerende kirkegård. Jobben inkluderte blant annet omfattende grunn-, terreng- og steinarbeider.

Print Friendly, PDF & Email