Gamle Stabekk skole

Oppdragsgiver: Bjerk-Lind Bygg

Kontraktssum: 10 mill

Oppstart: 2016

Ferdigstilt: 2017

Bygningene på Gamle Stabekk skole har eksteriørmessig bevaringsstatus, og dette har vært førende for rehabiliteringen av skolen. Grunnet omfattende grunnarbeider, herunder energibrønner og underjordisk teknisk rom ble det også besluttet å fullstendig rehabilitere utomhusarealet med ny lekeplass, ballbinge, bordtennisbord, amfi, benker, beplantning, ny asfalt og steinsetting

Print Friendly, PDF & Email