Bleikerhaugen 1

Oppdragsgiver: Privat

Oppstart: 2015

Ferdigstilt: 2017

På Bleikerhaugen 1 i Asker har Skaaret Landskap levert grunnarbeider og hageanlegg til en privat boligutbygger. Anlegget har en herskapelig fremtoning og det er gjennomgående benyttet gode, varige materialer som granitt, stål og prydplanter. Våre arbeider har blant annet omfattet sprengning og utgraving, støping av parkeringskjeller og fundamenter, VA og grøfter, terrengarrondering, beplantning, gjerder og steinarbeider.

Print Friendly, PDF & Email