Askerdammen

  • Oppstart: 2011
  • Ferdigstilt: 2011
  • Oppdragsgiver: Betonmast anlegg
  • Kontraktsverdi: 3 mill

Askerdammen er et prosjekt i regi av Asker kommune som første ledd i en generell oppgradering av elven som renner gjennom Asker sentrum.

Skaaret Landskap har hatt ansvaret for landskapsarbeidene. Dette omfatter bygging av murene mot elven, etablering av elvebunnen med kulestein og strandsonen med vegetasjon. Det er gjort spesielle tiltak i strandsonen for å tåle erosjon. Dette omfatter utlegging av matter som er forankret i undergrunn og etablering av naturlik elvebeplantning.

Vi har også hatt ansvaret for byggingen av alle veier og plasser i området. Dette omfatter kantstein, trapper, grus og asfaltveier samt møblering og belysning.

Arbeider tett på et slikt elveleie krever god planlegging særlig mht flomperioder. Vårt selskap har tilegnet seg nyttig erfaring gjennom dette arbeidet og tidligere arbeider i bl.a Lysakerelva og Akerselva.

Print Friendly, PDF & Email
Forrige prosjekt
Neste prosjekt

Vår metode er såre enkel

Du forteller oss hva du vil at vi skal gjøre og vi gjør det som skal til for at du får det som du vil. For såpass har vi lært gjennom årene vi har holdt på.

Ingen prosjekter er like og alle kunder har forskjellige behov.

Kontakt oss idag →
Til toppen

Kontaktinformasjon

Ring eller send oss en mail. Velger du å benytte kontakt-skjemaet vil du bli kontaktet av en av våre dyktige medarbeidere.